Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aplikasi Meja Pendaftaran Perkara Pada Pengadilan Agama Sambas


Aplikasi ini dapat membantu petugas menghitung panjar biaya perkara, input data pnbp sehingga lebih mudah, cepat dan tepat sehingga Masyarakat Pencari Keadilan tidak menunggu terlalu lama dalam proses pendaftaran perkara. Didalam aplikasi ini juga terdapat menu-menu yang membantu Petugas, diantaranya adalah formulir cerai gugat dan cerai talak, surat keterangan ghoib, surat keterangan hubungan keluarga serta syarat-syarat yang diperlukan dalam proses pendaftaran perkara. Disamping itu juga terdapat menu grafik perkara gugatan yang diterima oleh pengadilan agama sambas.

Penghitungan Panjar Biaya Perkara

Printout yang diserahkan kepada pihak berperkara

Printout untuk kasir


Aplikasi ini pernah diikut sertakan dalam sebuah inovasi yang diselenggarakan oleh mahkamah agung, namun masih belum terpilih sebagai good inovation.. hehe

maaf, link unduh belum tersedia.

Post a Comment for "Aplikasi Meja Pendaftaran Perkara Pada Pengadilan Agama Sambas"